Fransa Başbakanı Raymond Poincare'nin Savaştan Beklentileri

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Fransa, 20. yüzyıl başlarında dünya siyasetinde İngiltere'nin hemen ardından söz sahibi olan olan bir devletti. 1789 Fransız İhtilali ile uygar milletlere örnek oldukları iddiasında olan Fransa, dünyanın dört bir yanında sömürge topraklarına sahipti. Bu yıllarda kömür madeni bakımından zengin olan Alsas - Loren Bölgesi'ne el koyan Alman İmparatorluğu, aynı zamanda Fransa'nın sömürge topraklarına da göz dikmişti. Fransa, İngiltere ile birlikte hareket edilmesi durumunda, Almanların bu niyetlerinin gerçekleşmesinin önüne geçileceğini düşünmekteydi. Savaş sonunda ise Osmanlı topraklarından pay almanın en doğal hakları olduğunu iddia etmişlerdir.

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransa'nın politik eğilimlerine ve savaştan beklentileri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.