Fraktal Oluşturma - 8. sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Fraktal Oluşturmaİnteraktif Etkinlik

Bir şeklin orantılı olarak küçültülmüş ya da büyütülmüş halleri ile inşa edilen örüntüye fraktal denir. Fraktalların ortak özelliği, gitgide küçülerek ya da büyüyerek kendini yinelemesidir. Bu nedenle fraktalın büyütülen veya küçültülen bölümü tam olarak aslına benzer.

Bu interaktif etkinlikte farklı şekilllerle oluşturulan fraktalların farklı adımlardaki görüntülerinin nasıl olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!