Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerini Kavrama

Türkçe - Konu Anlatımı
Fiillerin Olumlu, Olumsuz, Olumlu Soru ve Olumsuz Soru Çekimlerini KavramaKonu Anlatımı

Olumlu fiiller, yüklemin bildirdiği eylemin yapıldığını, gerçekleştiğini ya da gerçekleşebileceğini belirten ifadeler olumludur. Olumsuz fiiller, fiil tabanına “-me” (-ma)” çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Diğer çekim ekleri olumsuzluk ekinden sonra kullanılır. Fiillerde soru, fiile “mi” soru eki getirilerek soru çekimi sağlanır. Fiillerde olumsuz soru, fiil tabanına “-me” (-ma)” çekim eki getirilerek anlam olumsuza dönüştürülür. Bu olumsuz fiile soru eki “mi” nin getirilmesiyle oluşturulur.

Bu konu anlatımında, fiillerin olumlu, olumsuz, olumlu soru ve olumsuz soru çekimlerini bulabilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!