Fiilimsilere Bağlı Kelime veya Kelime Gruplarını Belirleme - 8. sınıf

Türkçe Müfredat - Etkileşimli Alıştırma
Fiilimsilere Bağlı Kelime veya Kelime Gruplarını BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki fiilimsilere bağlı olan kelimeleri belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!