Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesleri Ayırt Etme - 5. sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Farklı Ses Kaynaklarından Çıkan Sesleri Ayırt Etmeİnteraktif Etkinlik

Çevremizdeki farklı ses kaynaklarından farklı sesler çıkar çünkü cisimlere etki edildiğinde her cisim farklı şekilde titreşir. Ses maddelerin titreşmesi sonucu oluştuğundan farklı titreşim yapan cisimlerde de farklı sesler çıkar. Az titreşen kaynaklardan kalın ses, çok titreşen kaynaklardan da ince ses çıkar. Ayrıca farklı tür maddelerden yapılmış cisimlerden çıkan sesler de birbirinden farklı olur.

Canlandırmayı izleyerek çevremizdeki farklı ses kaynaklarının neler olduğunu ve bu kaynaklardan çıkan seslerin neden birbirinden farklı duyulduğunu öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!