Farklı Maddelerin Yoğunluğu - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Farklı Maddelerin Yoğunluğuİnteraktif Etkinlik

Farklı maddelerin birim hacimlerindeki kütle miktarları yani yoğunlukları birbirinden farklıdır. Her bir saf madde belirli bir yoğunluk değerine sahiptir. Yoğunluk saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir.

Bu interaktif etkinlikte aynı hacimdeki farklı maddelerin yoğunlukları arasındaki ilişkiyi inceleyeceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!