Farklı Gezegenlerde Ağırlığımızı Karşılaştırma - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Farklı Gezegenlerde Ağırlığımızı KarşılaştırmaEtkileşimli Alıştırma

Dünyanın kütle çekim kuvveti olduğu gibi diğer gezegenlerin de kütle çekim kuvveti vardır. Gezegenlerin kütle çekim kuvvetleri, birbirinden farklıdır. Bu da aynı cismin farklı gezegenlerde farklı ağırlıklarda olacağı anlamına gelir.

Bu etkinlikte ağırlığınızın farklı gezegenlerde nasıl değiştiğini karşılaştırabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!