Etki ile Elektriklenme

Fen Bilimleri - Canlandırma

Bu konu anlatımında, etki ile elektriklenme ile cisimlerin nasıl yüklendiği anlatılmaktadır.