Eski Çağlarda Gök Bilimi

Fen Bilimleri - Canlandırma
Eski Çağlarda Gök BilimiCanlandırma

Bilginin çok kısıtlı olduğu eski zamanlarda da insanlar, tıpkı bugün olduğu gibi gökyüzünde gördükleri nesneleri merak etmişlerdir. Bu merakın ilk örnekleri, mağara duvarlarına çizilmiş gökyüzü cisimlerinde görülebilir. Özellikle, gündelik yaşamı fazlasıyla etkileyen Güneş ve Ay'ın hareketleri ile yıldızların ve diğer gök cisimlerinin görünümleri çağlar boyunca gözlemlenmiş ve dönemin şartlarına göre kaydedilmiştir.

Eski çağlarda gök biliminin ortaya çıkışı ve gelişim süreci anlatılmaktadır. Eski çağlardan beri insanların gök cisimlerinin görünümleri ve hareketlerinden yola çıkarak elde ettikleri bilgileri nasıl kullandıkları açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!