Eş Anlamlı Kelimeleri Belirleme

Türkçe - Düşünüyorum
Eş Anlamlı Kelimeleri BelirlemeDüşünüyorum

Verilen cümlelerdeki altı çizili sözcükleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!