Erozyonun Sebepleri - 5. sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Erozyonun Sebepleriİnteraktif Etkinlik

Rüzgar tüm yüzey çeşitlerinde erozyona sebep olur. Ancak bitki örtüsü ile kaplı olmayan yüzeyler üzerinde erozyon nedeniyle kaybolan toprak miktarı, bitki örtüsüyle kaplı yüzeylerden çok daha fazladır. Ayrıca rüzgar hızının artması, erozyonun oluşma olasılığını her zaman artırır. Yüzey eğiminin artması erozyon nedeniyle kaybolan toprak miktarını da arttırmaktadır. Bu durum, bitki örtüsü ile kaplı olmayan yüzeyde daha net gözükmektedir.

Bu interaktif etkinlikte hava koşulunun, yüzey çeşidinin ve yüzey eğiminin erozyon oluşumu nasıl etkilediğini inceleyeceksiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!