Enver Paşa

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Biyografi

Enver Paşa 1881'de İstanbul'da doğmuştur. 1908'de II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinde etkin bir rol üstlenmiştir. “Babıali Baskını” olarak bilinen askeri müdahalenin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ruslara karşı giriştiği Sarıkamış Harekatı büyük bir bozgunla sonlanmıştır. Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından, Talat ve Cemal Paşaların da içinde bulunduğu Alman denizaltısına binerek İstanbul'dan ayrılmıştır. Tacikistan'da bir çarpışmada hayatını kaybetmiştir.

Enver Paşa'nın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.