Elementler ve Periyodik Tablo - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - İnteraktif Etkinlik
Elementler ve Periyodik Tabloİnteraktif Etkinlik

Aynı cins atomlardan oluşan yapılara element adı verilir. Farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Dünya'nın yapısında yaygın olarak bulunan elementler; oksijen, demir, hidrojen, silisyum, magnezyum, kalsiyum, sodyum, potasyum ve alüminyumdur. Dünya’da yaşam için gerekli olan temel elementler; oksijen, karbon, hidrojen, kalsiyum, fosfor ve azottur.

Bu interaktif etkinlikte, periyodik tabloda yer alan ilk yirmi elementi ve günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bazı elementlerin özelliklerini inceleyerek, elementlerin özellikleri ile ilgili bilgini ölçeceksin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!