Ekosistemlerdeki Canlı ve Cansız Faktörler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Ekosistemlerdeki Canlı ve Cansız FaktörlerCanlandırma

Bir ekosistem canlı ve cansız faktörlerden oluşur. Bitki, hayvan ve mantarlar canlı faktörleri; su, toprak, rüzgar ve güneş ışığı ise cansız faktörleri oluşturur.

Ekosistemlerdeki canlı ve cansız faktörler adlı konu anlatımında ekosistemlerde bulunan canlı ve cansız faktörleri öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!