Ekonomik Faaliyetler ve Bölgesel Etmenler - 6. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Öğreniyorum
Ekonomik Faaliyetler ve Bölgesel EtmenlerÖğreniyorum

İnsanların yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli ekonomik faaliyetlerde bulundukları, bu faaliyetlerin yaşadıkları bölgeye göre farklılık gösterdiği belirtilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!