Düşünce Özgürlüğü ve Bilim - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Düşünce Özgürlüğü ve BilimCanlandırma

Yeni astronominin kurucusu kabul edilen Kopernik, fikirlerini kiliseden çekindiği için ancak ömrünün sonlarında açıklayabilmiştir. Bugün yapılan bilimsel çalışmaların temelinde Kopernik ve onun gibi birçok bilim adamının baskılara rağmen fikirlerini açıklayabilmenin ve eserlerini ortaya çıkarabilmelerinin önemi büyüktür.

Bu konu anlatımında, bilimsel gelişmelerin yaşanabilmesi için düşünce özgürlüğünün önemi açıklanmaktadır. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!