Dünya'daki Su Kaynakları - 5. sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Dünya'daki Su KaynaklarıCanlandırma

Yerküre üzerine düşen yağışların bir bölümü yer altına sızarak yer altı su kaynaklarını oluşturur; bir bölümü de yerin eğimine uyarak yer yüzeyinde akar ve yer üstü su kaynakları olan akarsuları, gölleri, denizleri ve okyanusları besler. Güneş’in etkisiyle akarsularda, göllerde, denizlerde ve okyanuslarda bulunan sular buharlaşarak atmosferde bulutları oluşturur. Bu bulutlar, kar veya yağmur olarak yer yüzeyine iner. Bu şekilde yer yüzeyindeki ve atmosferdeki su oranı yaklaşık olarak hep aynı kalmaktadır.

Bu konu anlatımında, dünyamızdaki su döngüsünden bahsedilmekte ve yeryüzündeki su miktarları hakkında bilgi verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!