Dünyadaki Ortak Miras Ögeleri - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Dünyadaki Ortak Miras ÖgeleriCanlandırma

UNESCO tarafından oluşturulan ve düzenli olarak yenilenen Dünya Miras Listesi’nde 2014 yılı itibarıyla 981 ortak miras ögesi bulunmaktadır. Bu ögelerin 759 tanesi kültürel, 193 tanesi doğal, 29 tanesi ise hem kültürel hem doğal varlıktır. Herkes bu ortak miras ögelerinden yararlanma hakkına sahiptir. Aynı zamanda onları korumak ve gelecek nesillere aktarmak da tüm insanlığın ortak görevidir.

Bu konu anlatımında, dünyada yer alan ortak miras ögelerine ait örnekleri görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!