Dünya Yeni Bir Savaşa Sürükleniyor

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İtilaf Devletleri ile yenilen devletler arasında barış antlaşmaları imzalanmıştır. İtilaf Devletleri öncülüğünde Milletler Cemiyeti kurularak kalıcı bir barış ortamı sağlanmak istenmiştir. Ancak bu gelişmeler kalıcı bir barış ortamı sağlamak için yeterli olmamıştır. Takip eden dönemde Birinci Dünya Savaşı’ndan ağır kayıplar vererek çıkan devletlerden biri olan Almanya, hedeflerine ulaşmak için kendileri ile benzer koşullar içerisinde olan İtalya ve Japonya ile ittifak yapmıştır. Bu devletler hızla silahlanarak yayılmacı bir siyaset izlemeye başlamışlardır. 1 Eylül 1939 tarihinde Alman orduları Polonya topraklarına girmesi ve İngiltere ve Fransa’nın bu devlete savaş ilan etmesiyle İkinci Dünya Savaşı başlamıştır.

Bu konu anlatımında, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına neden olan gelişmeler hakkında bilgiler edinebilirsiniz.