Düğünlerin Dünü Bugünü - 6. sınıf

Sosyal Bilgiler - Uyguluyorum
Düğünlerin Dünü BugünüUyguluyorum

Orta Asya'daki ve günümüzdeki düğünlerin arasındaki farklılıkların belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!