Doğrusal İlişkiyi Kullanarak Problem Çözme - 7. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğrusal İlişkiyi Kullanarak Problem ÇözmeEtkileşimli Alıştırma

Eşit aralıklarda sabit bir değişim oranına sahip olan ilişkiye doğrusal ilişki denir. Bir doğrusal ilişki; tablo kullanarak, denklem kurarak ve grafik oluşturarak üç farklı şekilde gösterebiliriz.

Bu interaktif etkinlikte verilen doğrusal ilişkiler karşılaştırılarak uygun olan durumlar belirlenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!