Doğrusal İlişkiyi Belirleme - 8. Sınıf - 8. Sınıf- - 7. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğrusal İlişkiyi BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Eşit aralıklarda sabit bir değişim oranına sahip olan ilişkiye doğrusal ilişki denir. Bir doğrusal ilişki; tablo kullanarak, denklem kurarak ve grafik oluşturarak üç farklı şekilde gösterebiliriz.

Bu interaktif etkinlikte verilen ilişkileri tablo ve grafikle göstererek doğrusal olup olmadığına karar vermeye yönelik sorular yer almaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!