Doğrusal İlişkilerin Farklı Gösterimleri - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Doğrusal İlişkilerin Farklı GösterimleriCanlandırma

Bir doğrusal ilişki; tablo kullanarak, denklem kurarak ve grafik oluşturarak üç farklı şekilde gösterebilir. Her bir gösterim farklı bilgilere ulaşmak için kullanılabilir.

Bu canlandırmada doğrusal ilişkilerin farklı gösterimlerinin farklı faydaları olduğu anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!