Doğrusal Denklemlerin Grafiklerini Çizme - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğrusal Denklemlerin Grafiklerini ÇizmeEtkileşimli Alıştırma

Bir doğru grafiğini çizerken doğru denklemini sağlayan en az iki sıralı ikiliyi bilmek yeterlidir.

Bu interaktif etkinlikte verilen doğrusal denkleme uygun tablonun doldurulması ve uygun grafiğin çizilmesi beklenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!