Doğrusal Denklem Sistemlerini Grafikler Yardımıyla Çözme - 8. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğrusal Denklem Sistemlerini Grafikler Yardımıyla ÇözmeEtkileşimli Alıştırma

Doğru grafiklerinin kesişim noktaları, doğrusal denklem sisteminin çözümünü ifade ettiğinden; bir noktada kesişen doğruların sadece bir tane çözümü olur. Bu çözüm de, doğruların kesiştiği noktanın koordinatlarıdır.

Bu uygulamada, denklem sistemlerinin grafiklerini çizecek ve elde ettiğiniz grafikleri kullanarak denklem sisteminin çözümünü belirleyeceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!