Doğru ve Ters Orantı ile İlgili Soru Çözme

Matematik - Etkileşimli Alıştırma

Orantı problemlerini çözerken önce nicelikler arasında doğru orantı mı yoksa ters orantı mı olduğu tespit edilmelidir. Orantı çeşidini belirledikten sonra doğru orantıda çapraz çarpım, ters orantıda karşılıklı çarpım yaparak bilinmeyen değeri bulabiliriz.

Bu interaktif etkinlikte birinin miktarının değişmesi diğerini etkileyen iki ögeyi soru içinde bulup, bu iki öge arasındaki ilişkiyi belirleyeceksiniz.