Doğru Orantının Farklı Gösterimleri - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Doğru Orantının Farklı GösterimleriCanlandırma

Doğru orantılı iki çokluğunun birbirine oranı her zaman k gibi sabit sayıya eşittir.

Bu interaktif etkinlikte verilen örnekte sıcaklık artarken hacimde artmaktadır. Bu yüzden bu iki çokluk arasında doğru orantı vardır. Etkinliği uygulayarak orantı sabitinin nasıl hesaplandığını da öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!