Doğru Orantı ile İlgili Uygulama - 7. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Doğru Orantı ile İlgili Uygulamaİnteraktif Etkinlik

Doğru orantılı çoklukları ifade, tablo ve grafik gibi gösterim çeşitleriyle gösterebiliriz.

Verilen niceliklerin doğru orantılı olup olmadığına karar vereceğiniz bu interaktif etkinlikte, doğru orantı denklemleri oluşturacaksınız.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!