Doğal Sayıları Okunuşlarıyla Eşleştirme - 5. Sınıf - 5. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Doğal Sayıları Okunuşlarıyla EşleştirmeEtkileşimli Alıştırma

7, 8 ve 9 basamaklı sayıları okumak için milyonlar bölüğündeki basamaklardan başlanır.

Verilen 9 basamaklı doğal sayıların okunuşlarıyla eşleştirilmesi ile ilgili uygulama yapılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!