Doğal Kaynaklar ve İnsan - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
Doğal Kaynaklar ve İnsanCanlandırma

Yaşamımızı devam ettirebilmek için doğal kaynaklara ihtiyacımız vardır. Doğal kaynaklar, doğada kendiliğinden oluşmuşlardır. Gerçekleştirilen birçok faaliyetin temeli, doğal kaynaklara dayanır. İnsanlar, bu kaynaklardan ya doğrudan ya da birtakım değişiklikler yaparak yararlanırlar. Ancak bu değişikliklerden bazıları doğal dengeyi bozabilir. Bu nedenle doğada yapılan değişikliklerin doğal dengeyi bozmayacak, doğaya zarar vermeyecek değişiklikler olmasına dikkat etmeliyiz.

Doğal kaynaklar hakkında bilgi verilerek, insanların doğal kaynaklardan nasıl yararlandıkları hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!