DNA’nın Yapısı - 8. sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
DNA’nın YapısıEtkileşimli Alıştırma

DNA'nın yapısında adenin, timin, guanin ve sitozin nükleotitleri bulunur ve bu nükleotitlerin DNA'nın yapısında belli bir düzende bulunur.

Bu interaktif etkinlikte DNA'da bulunan nükleotitlerin yerleşimini dikkate alak DNA'nın yapısını tamamlayabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!