Divan - 7. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
DivanCanlandırma

İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde, tüm devlet işlerinin görüşüldüğü ve karara bağlandığı kurula divan adı verilirdi. Divan-ı ali veya Divan-ı saltanat da denilen bu kurula sultan veya vezir başkanlık ederdi.  

Bu konu anlatımında, İslamiyetin kabulünden sonra kurulan Türk devletlerinde devlet yönetimi anlatılmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!