Direnç ve Ampul Parlaklığı İlişkisi - 7. Sınıf - 6. Sınıf- - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Direnç ve Ampul Parlaklığı İlişkisiCanlandırma

Reosta, sürgüsünü hareket ettirdiğimizde içindeki iletkenin boyunu, dolayısıyla direncini değiştirebileceğimiz bir devre elemanıdır. Reostalara değişken direnç de denir. Devredeki direnç küçükken ampul parlaklığı fazla, direnç büyükken de ampul parlaklığı azdır.

Canlandırmayı izleyerek direnç ve ampul parlaklığı arasındaki ilişkiyi, reostaların çalışma prensibi ve reostalar yardımıyla ampul parlaklığının nasıl değiştirildiği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!