Dinleme Metninden Seçilen Kelimelerin Anlamlarını Belirleme

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Dinleme Metninden Seçilen Kelimelerin Anlamlarını BelirlemeEtkileşimli Alıştırma

Bir cümlede bir kelimenin yerine eş anlamlı başka bir kelime kullanıldığında cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz.

Ekranda verilen cümlenin anlamını bozmayacak şekilde altı çizili kelimenin yerine, verilen kelimeler arasından en uygun olanı seçebilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!