Dikdörtgenler Prizması - 5. Sınıf - 5. Sınıf- - 5. Sınıf

Matematik - Etkileşimli Alıştırma
Dikdörtgenler PrizmasıEtkileşimli Alıştırma

Tüm yüzleri dikdörtgen şeklinde olan prizmalara dikdörtgenler prizması denir. Karşılıklı yüz çiftlerinden biri kare olan dikdörtgenler prizmasına kare prizma denir. Tüm yüzleri kare olan dikdörtgenler prizmasına küp denir.

Bu etkileşimli alıştırmada özel dikdörtgenler prizmalarını gözlemleyebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!