Dik Dairesel Silindirin Yüzey Alanı - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Dik Dairesel Silindirin Yüzey AlanıCanlandırma

Bir geometrik cismin yüzey alanı, yüzeyi oluşturan tüm yüzlerin alanları toplamına eşittir. Buna göre dik dairesel silindirin yüzey alanı alt ve üst taban alanları ile yanal yüz alanının toplamına eşittir.

Bu canlandırmada dik dairesel silindirin yüzey alanının nasıl hasaplandığı ile ilgili konu anlatımını bulabilirsiniz. 

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!