Dik Dairesel Silindirin Hacmi

Matematik - Canlandırma

Dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. 

Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili konu anlatımında bir dik dairesel silindirin hacminin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz.