Dik Dairesel Silindirin Hacmi - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Dik Dairesel Silindirin HacmiCanlandırma

Dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. 

Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili konu anlatımında bir dik dairesel silindirin hacminin nasıl hesaplandığını görebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!