Dik Dairesel Silindirin Hacmi ile İlgili Problem Kurma ve Çözme - 8. Sınıf - 8. Sınıf

Matematik - Canlandırma
Dik Dairesel Silindirin Hacmi ile İlgili Problem Kurma ve ÇözmeCanlandırma

Dik dairesel silindirin hacmi, taban alanı ile yüksekliğinin çarpımına eşittir. 

Dik dairesel silindirin hacmi ile ilgili problem kurma ve çözme konu anlatımında bir günlük hayat örneği üzerinden problem kurma ve çözme örneğini bulabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!