Diğer Cepheler - 8. Sınıf - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma
Diğer CephelerCanlandırma

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerleri yalnızca kendi topraklarını savunmamış, savaşa birlikte katıldığı müttefik devletlerin ordularına da yardım etmiştir. Galiçya, Romanya ve Makedonya bu amaçla asker gönderilen cephelerdir.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı'nda yardım gönderdiği Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde Osmanlı birliklerinin gerçekleştirdikleri faaliyetleri öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!