Diğer Cepheler

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Canlandırma

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı askerleri yalnızca kendi topraklarını savunmamış, savaşa birlikte katıldığı müttefik devletlerin ordularına da yardım etmiştir. Galiçya, Romanya ve Makedonya bu amaçla asker gönderilen cephelerdir.

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı'nda yardım gönderdiği Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde Osmanlı birliklerinin gerçekleştirdikleri faaliyetleri öğrenebilirsiniz.