Deyimler

Türkçe - Konu Anlatımı
DeyimlerKonu Anlatımı

Bir durumu, bir olayı, bir kişiyi ya da varlığı anlatmak için kullanılan kelime gruplarına deyim adı verilir.

Canlandırmada deyimlerin tanımı yapılarak, örnekler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!