Devre Elemanlarının Direnci ve Direncin Birimi - 6. Sınıf - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Devre Elemanlarının Direnci ve Direncin Birimi Canlandırma

Bir elektrik devresinde elemanların hepsi iki uçludur ve tamamlanmış bir devre oluşturabilmek için devredeki elemanlarının her iki ucunun da bir sonra gelen devre elemanına bağlı olması gerekir. Devredeki tüm elemanların bir direnci vardır ve direnç dirençölçer adı verilen cihazla ölçülür.Direncin birimi ohm’dur.

Canlandırmayı izleyerek devre elemanlarının direnci ve direncin birimi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!