Devletçilik - 5. Sınıf

Sosyal Bilgiler - Canlandırma
DevletçilikCanlandırma

Devletçilik, ekonomik alanda devlet ve vatandaşın işbirliği yaparak, beraberce çalışmasını ifade eden bir ilkedir. Mustafa Kemal Atatürk’e göre; güçlü bir devlete sahip olabilmenin yolu güçlü bir ekonomiye sahip olmaktan geçmektedir. Kurtuluş Savaşı sonrasında ülkemizin içinde yer aldığı ekonomik olumsuzlukları çözmek amacıyla devletçilik ilkesi esas alınarak bazı yenilikler yapılmıştır. Bu amaçla devletin tarım, sanayi ve ulaşım gibi alanlardaki faaliyetleri desteklemesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır.

Devletçilik ilkesi açıklanarak, bu ilke kapsamında yapılan yenilikler hakkında bilgiler verilmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!