Devletçilik İlkesi - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Etkileşimli Alıştırma
Devletçilik İlkesiEtkileşimli Alıştırma

Mustafa Kemal Atatürk döneminde devletçilik ilkesinin gereği olarak birçok alanda ekonomik faaliyetler yapılmıştır. Devlet eliyle yatırım yapılan alanların başında, tarım, sanayi, ticaret ve ulaşım gelmektedir.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında ekonomik alanda devletçilik ilkesinin benimsenmesine paralel olarak yapılan bazı faaliyetlere ait bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi istenmektedir.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!