Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Kalkınma Planlarında Öne Çıkan Başlıca Hedefleri Belirtme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Kalkınma Planlarında Öne Çıkan Başlıca Hedefleri BelirtmeAlıştırma

Cumhuriyetin ilk yıllarında devletçilik ilkesi benimsenerek, planlı bir ekonomi modeline geçilmiştir. Bu planlarda öne çıkan başlıca hedefleri öğrenebilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!