Destanlar ve Orta Asya Türk Devletleri - 6. sınıf

Sosyal Bilgiler - Etkileşimli Alıştırma
Destanlar ve Orta Asya Türk DevletleriEtkileşimli Alıştırma

Destanlar, yazıtlar ve bazı belgeler Orta Asya’da yaşamış ilk Türk toplumları hakkında bilgi alabileceğimiz en önemli kaynaklardır. Ergenekon ve Oğuz Kağan Destanları'da Kök Türkler ve Hun Devleti hakkında bize önemli bilgiler verir.

Bu interaktif etkinlikte Ergenekon ve Oğuz Kağan Destanları'ndan verilen bölümleri okuyarak sana verilen bilgilerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirleyebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!