Derişik ve Seyreltik Çözeltiler - 7. Sınıf - 7. Sınıf

Fen Bilimleri - Canlandırma
Derişik ve Seyreltik ÇözeltilerCanlandırma

Eşit miktarda çözücü içeren çözeltilerde içerisinde daha az çözünen madde içeren çözeltilere seyreltik çözelti, daha çok çözünen madde içeren çözeltilere ise derişik çözelti denir. Derişik ve seyreltik kavramı çözeltileri birbiri ile karşılaştırırken kullanılır.

Bu konu anlatımında, seyreltik ve derişik çözelti kavramlarını açıklayabilmek için çözeltiler üzerinden örnekler verilecek, bir çözeltinin derişik veya seyreltik hale gelebilmesi için neler yapılabileceği açıklanacaktır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!