Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler - 6. Sınıf

Fen Bilimleri - Etkileşimli Alıştırma
Dengelenmiş ve Dengelenmemiş KuvvetlerEtkileşimli Alıştırma

Bir cisim üzerine eşit büyüklükte ama zıt yönde iki kuvvet uygulandığında cismin üzerindeki net kuvvet, sıfırdır.  Birbirinin etkisini yok eden ya da bileşkesi sıfır olan kuvvetlere “dengelenmiş kuvvetler” denir.  Bir cisme büyüklükleri eşit olmayan zıt yönlü iki kuvvet uygulandığında net kuvvetin büyüklüğü sıfırdan farklı, yönü de büyük olan kuvvetin yönünde olur. Büyüklükleri eşit olmayan ve zıt yönlü olan bu iki kuvvete, kuvvetler birbirlerinin etkisini yok edemediği için, “Dengelenmemiş Kuvvetler” denir.

Zıt yönlü iki kuvvet arasındaki kuvvet farkı arttığında bu durumun harekete etkisi de deneyle incelenmektedir. Bir kütlenin iki tarafından uygulanan kuvvetlerin net kuvveti hesaplanması, hareket edip etmeyeceğinin durumunun belirlenmesi ve hareket yönünün belirlenmesi beklenmektedir. Net kuvvet hesaplanması, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler altındaki hareket açıklanmaktadır.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!