Darülfünun’dan Çağdaş Bir Üniversite Modeline Geçmeyi Hedefleyen Reform Çalışmaları Hakkında Bilgi Verme - 8. Sınıf

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Alıştırma
Darülfünun’dan Çağdaş Bir Üniversite Modeline Geçmeyi Hedefleyen Reform Çalışmaları Hakkında Bilgi VermeAlıştırma

Darülfünun’dan çağdaş bir üniversite modeline geçmeyi hedefleyen çalışmalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!