Daire Grafiği - 7. Sınıf

Matematik - İnteraktif Etkinlik
Daire Grafiğiİnteraktif Etkinlik

Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada en güçlü temsil yöntemi daire grafiğidir. Daire grafiği oluştururken, daire grafiği üzerinde gösterilmek istenen parçalardan her birinin bütüne oranı ile bu veriyi gösterecek daire diliminin merkez açısının 360°ye oranının eşitliği kullanılır.

Gün içerisindeki zamanını nasıl kullandığınızı bir daire grafiği oluşturarak inceleyebileceğiniz bu etkinlikte, farklı daire grafikleri oluşturabileceksiniz.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!