Cümleyi Ögelerine Ayırma - Dinleme Metni - Alıştırma

Türkçe - Etkileşimli Alıştırma
Cümleyi Ögelerine Ayırma - Dinleme Metni - AlıştırmaEtkileşimli Alıştırma

Verilen cümlelerdeki özne, yüklem, belirtili nesne ve belirtisiz nesneyi ayırt edebilirsin.

Vitamin’i tüm özellikleriyle dene!